Payday loans
slide show
Інститут Лідерства,
Інновацій
та Розвитку
Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні» PDF

Проєкт "Національний Еразмус+ офіс в Україні"

Координатор: Європейське виконавче агентство ЄС з питань освіти та культури у співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні

Бенефіціар: Міністерство освіти і науки Україні
Фінансування: Європейський Союз
Термін діяльності: 2022-2024 р.

Грант ЄС:  500 921,00 євро

ЗАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Національний Еразмус+ офіс в Україні (НЕО В УКРАЇНІ) у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Україні забезпечує допомогу та підтримку впровадження і поширення інформації про можливості та проєкти Програми ЄС Еразмус+ у сферах вищої освіти, професійного розвитку, молоді та спорту в Україні.

 • Місія НЕО в Україні: розвиток потенціалу української освіти, молоді та спорту в межах наскрізних пріоритетів Програми ЄС Еразмус+ для подолання глобальних викликів та наближення європейської інтеграції України, розбудова інтернаціоналізації закладів освіти та молодіжних організацій на основі можливостей міжнародної співпраці, результатів проєктів та інших ресурсів для стійкого розвитку, цифровізації та інклюзії, за підтримки і у співпраці з ЄС.
 • Візія НЕО в Україні: центр узагальнення досвіду та успішних практик проєктів, для сприяння впровадженню реформ у сферах освіти, молоді та спорту.
 • Мандат НЕО в Україні охоплює діяльність з підтримки, популяризації та розповсюдження ключових напрямів міжнародного виміру Програми ЄС Еразмус+, відкритими для співпраці з Україною (Ключові напрями). Особливий пріоритет: напрями у сфері міжнародної академічної (кредитної) мобільності, розвитку потенціалу вищої освіти, розвитку потенціалу в галузі професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, віртуальних обмінів у сфері вищої освіти та молоді.

НЕО в Україні координує діяльність Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні (HERE team). Команда НЕО та HERE team в Україні розбудовує потенціал стейкхолдерів та проводить дослідження розвитку вищої освіти, а також в інших сферах освіти, молоді та спорту (за запитом ЄС).

Цільова аудиторія

 • Всі бенефіціари та потенційні учасники Програми ЄС Еразмус+: заклади вищої освіти, ППТО, заклади шкільної освіти, заклади освіти дорослих, науково-дослідницькі установи, їх працівники та студенти, молоді люди, молодіжні організації, громадянське суспільство, неурядові організації, підприємства, академічні, професійні, студентські об’єднання та асоціації, професійні об’єднання та асоціації роботодавців, а також інші стейкхолдери, які мають право брати участь у конкурсах Програми ЄС ЕРАЗМУС+.
 • Національні органи державної влади, відповідальні за сфери освіти, молоді та спорту, та їх установи, інші органи влади цих сфер.
 • Потенційні заявники, грантоотримувачі, реципієнти, виконавці, (спів-) бенефіціари та інші стейкхолдери у сферах освіти, молоді та спорту в Україні.
 • Інші НЕО, передусім країн регіону Східного Партнерства, Інформаційні контактні центри в інших країнах-партнерах та Національні агентства Еразмус+ країн-членів Програми ЕРАЗМУС+ – з метою пошуку партнерів, обміну успішним досвідом і проведення спільних заходів.
 • Інші програми ЄС та інші міжнародні і національні організації та програми, що працюють у сферах освіти, молоді та спорту – для забезпечення синергії.

Цілі та завдання

Загальна мета НЕО в Україні –  покращити обізнаність, візуалізацію, актуальність, ефективність та вплив міжнародного компоненту Програми ЄС Еразмус+, популяризація і поширення інформації в Україні.

Ключові завдання НЕО в Україні:

 • Надавати допомогу Європейській Комісії, Європейському виконавчому агентству з питань освіти і культури (ЕАСЕА), Представництву ЄС в Україні, органам влади України, відповідним зацікавленим сторонам та бенефіціарам у впровадженні міжнародного компоненту Програми ЄС Еразмус+ у сферах вищої освіти і професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, інших можливостей в сферах освіти, молоді та спорту, які відкриті для України як третьої країни, не асоційованої до Програми (країни-партнера).
 • Популяризація та розповсюдження інформації про діяльність та результати проєктів у сферах Програми, що фінансуються ЄС в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВПЛИВ

 • Поінформованість потенційних учасників і загальної спільноти стейкхолдерів щодо можливостей Програми ЄС Еразмус+ відкритих для України (інформаційні сесії, семінари, консультації).
 • Розбудова спільноти покоління Еразмусівців #ErasmusGeneration в Україні у співпраці з Європейською Комісією, ЕАСЕА, Представництвом ЄС в Україні та органів влади України (семінари, конференції, форуми, консультації).
 • Розбудова/посилення потенціалу закладів вищої освіти та закладів VET України для участі в конкурсах та впровадження проєктів через створення і спільні заходи з мережею інституційних координаторів Еразмус+ (семінари, тренінги, консультації).
 • Створено відкритий репозитарій (відео) ресурсів, методичних рекомендацій та успішних практик для цільової групи щодо участі в конкурсах, впровадження та використання результатів проєктів Програми ЄС Еразмус+ (FB, вебсайт, презентації, методичні рекомендації, YouTube, відеозаписи, публікації, переклади тощо).
 • Надана експертна підтримка закладам вищої освіти України Національною командою експертів з реформування вищої освіти (HERE) та командами проєктів з розвитку потенціалу вищої освіти для впровадження реформ на впровадження положень Європейського освітнього простору та Європейського простору вищої освіти (обстеження, дослідження, кластерні та тематичні семінари, тренінги, конференції, форуми, консультації).
 • Внесок до розбудови культури якості освіти у співпраці з командами проєктів (кластерні заходи).
 • Розвиток компетентностей, підготовка інформації та ресурсів для молодих людей, молодіжних працівників, молодіжних та інших організацій, які працюють у сферах молоді та спорту для участі в конкурсах, промоції, розповсюдження і використання результатів проєктів в межах відкритих можливостей Програми ЄС Еразмус+ для України (семінари, тренінги, відкриті ресурси, консультації).
 • Безбар’єрне залучення різних категорії населення та різних типів організацій до участі в Програмі ЄС Еразмус+ (тематичні семінари, консультації).

Консультації, заходи і події команда НЕО в Україні проводить безкоштовно в очному, дистанційному чи змішаному форматі відповідно до обмежень у період воєнного стану та пандемії COVID-19, рекомендуємо підписатись на новини.

Веб-сайт проекту, все про діяльність проєкту, відкриті ресурси і контакти: www.erasmusplus.org.ua

Проєкт Європейського Союзу «Національний Еразмус+ офіс в Україні» виконується ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку» та забезпечує підтримку діяльності Національного Еразмус+ офісу і координацію діяльності Національної команди експертів з реформування вищої освіти України на основі Грантової угоди з Європейською Комісією та є проєктом міжнародної технічної допомоги.

Проєкт офіційно зареєстровано як Міжнародна технічна допомога ЄС Україні в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Картка реєстрації проєкту № 5044 від 27.12.2002 р.

Звіт про діяльність в 2022 р.

Звіт про діяльність в 2023 р.


 

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Місія / Візія

"Genius Temporis"

МІСІЯ – Сприяння професійному та організаційному лідерству і розвитку сфер врядування, менеджменту та освіти шляхом запровадження інновацій.

ВІЗІЯ – «IЛІР» – лідер у сфері запровадження інновацій задля професійного та організаційного розвитку врядування, менеджменту та освіти.

growth-arrow

Через НАВЧАННЯ до ІННОВАЦІЙ,
через ІННОВАЦІЇ до РОЗВИТКУ,
через РОЗВИТОК до ЛІДЕРСТВА!

Home Діючі проекти Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»