Payday loans
slide show
Інститут Лідерства,
Інновацій
та Розвитку
Онлайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» (18.11.2020, online) - презентації

18 листопада 2020 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проєкт ЄС) спільно з Херсонською державною морською академією за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти провели он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація».

До заходу приєдналось близько 300 представників закладів вищої освіти та наукових установ південно-східного регіону.

Під час заходу учасникам заходу – викладачам, студентам, аспірантам, адміністративним працівникам ЗВО та наукових установ – були представлені нові підходи до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG та національного законодавства; алгоритм розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти, міжнародних стандартів; забезпечення результатів навчання в освітніх програмах; принципи побудови та розвитку силабусу; підготовка до акредитації освітніх програм і методика її проведення.

ПРОГРАМА заходу

ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

ВІДЕОЗАПИС заходу за посиланням.

Дякуємо всім учасникам!

 

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Місія / Візія

"Genius Temporis"

МІСІЯ – Сприяння професійному та організаційному лідерству і розвитку сфер врядування, менеджменту та освіти шляхом запровадження інновацій.

ВІЗІЯ – «IЛІР» – лідер у сфері запровадження інновацій задля професійного та організаційного розвитку врядування, менеджменту та освіти.

growth-arrow

Через НАВЧАННЯ до ІННОВАЦІЙ,
через ІННОВАЦІЇ до РОЗВИТКУ,
через РОЗВИТОК до ЛІДЕРСТВА!

Home