Payday loans
slide show
Інститут Лідерства,
Інновацій
та Розвитку
Проєкт "Мережа Національних Еразмус+ офісів та Національних команд експертів з реформування вищої освіти" PDF

Проєкт "Мережа Національних Еразмус+ офісів та Національних команд експертів з реформування вищої освіти"

Координатор: Виконавче агентство ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури у співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні

Бенефіціар: Міністерство освіти і науки Україні
Фінансування: Європейський Союз
Термін діяльності: 2018-2021 р.

Грант ЄС: 850 383, 88 євро

ЗАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проект «Національний Еразмус+ Офіс в Україні» (НЕО) у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Україні забезпечує допомогу та підтримку Виконавчому агентству з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) щодо запровадження в Україні Програм ТЕМПУС, ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти. НЕО досліджує розвиток вищої освіти в Україні та інших сфер освіти у разі потреби.

У співпраці з Представництвом ЄС в Україні, НЕО є контактним центром для всіх зацікавлених потенційних учасників, бенефіціарів і стейкхолдерів щодо заходів ЕАСЕА та Європейської Комісії в сфері (вищої) освіти.

Мандат Національного Еразмус+ офісу в Україні в рамках Програми ЕРАЗМУС+ включає заходи спрямовані на підтримку, популяризацію, моніторинг та поширення інформації про Програму, зокрема у сфері вищої освіти у співпраці з іншими країнами-партнерами (Ключові напрями діяльності КА1, КА2, КА3).

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

 • бенефіціари Програми ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти в Україні: вищі навчальні заклади, викладачі та студенти, громадянське суспільство, неурядові організації, підприємства, академічні, професійні, студентські об’єднання та асоціації, професійні організації, науково-дослідницькі установи, заклади професійної освіти, а також інші стейкхолдери, які мають право брати участь у конкурсах Програми ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти;
 • національні органи державної влади, відповідальні за вищу освіти, та їх установи;
 • потенційні апліканти, грантоотримувачі, бенефіціари та інші стейкхолдери у сфері вищої освіти в Україні;
 • інші НЕО, передусім країн регіону Східного партнерства, та Національні агентства держав Програми ЕРАЗМУС+, з якими співпрацює НЕО з метою пошуку партнерів, обміну кращим досвідом і проведення спільних заходів.

НЕО співпрацює з контактною особою Напряму Марії Кюрі-Складовської задля посилення синергії між програмами ГОРИЗОНТ 2020 та ЕРАЗМУС+.

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поширення інформації про Програму ЄС ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти та її популяризація, а також посилення впливу міжнародного компоненту Програми через ефективне запровадження освітніх проектів ЕРАЗМУС+ в Україні.

ЗАВДАННЯ

Забезпечення допомоги та підтримки Європейській Комісії, Виконавчому агентству з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА), Представництву ЄС в Україні та національними органам державної влади, вищим навчальним закладам України в запровадженні міжнародної складової Програми ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти. Здійснення моніторингу та забезпечення підтримки щодо запровадження та поширення результатів поточних проектів освітньої Програми ТЕМПУС IV (2007-2013 рр.) в Україні.

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МІЖНАРОДНИЙ КОМПОНЕНТ:

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 1 ( ERASMUS+ КА 1):

 • Кредитна мобільність (колишня Програма ЕРАЗМУС) – координується Національними агентствами країн – членів Програми.
 • Ступенева мобільність: спільні магістерські програми (включно з поточними докторськими та магістерськими програмами колишньої Програми ЕРАЗМУС МУНДУС) – координується ЕАСЕА.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 2 ( ERASMUS+ КА 2):

 • Розвиток потенціалу вищої освіти: CBHE (колишня Програма ТЕМПУС).
 • Альянси знань і Стратегічні партнерства.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 3 (ERASMUS+ КА 3):

 • Національна команда експертів з реформування вищої освіти.
 • Діалог між Європейською Комісією та Україною.
 • Дослідження за запитом ЕАСЕА.
 • Регіональні спілки Асоціації випускників ЕРАЗМУС+.

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ – ERASMUS+ ЖАН МОНЕ

ІНШІ ЗАХОДИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Детальніше про Програму ЕРАЗМУС+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВПЛИВ:

 • Обізнаність освітянської громадськості та широкого суспільного загалу щодо можливостей Програми ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти.
 • Якісна консультативна допомога потенційним учасникам, аплікантам і бенефіціарам.
 • Експертна оцінка та консультування для ЕАСЕА і Європейської Комісії щодо проектних заявок на етапі відбору.
 • Моніторинг поточних проектів ЕРАЗМУС+ в Україні та поширення результатів проектів (включаючи діючі проекти Програми ТЕМПУС IV).
 • Забезпечення якісної діяльності Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE) в Україні.
 • Формування, згуртування та підтримка життєдіяльності спільноти Програми ЕРАЗМУС+ у співпраці з Європейською Комісією, Представництвом ЄС в Україні та національними органами державної влади.
 • Поширення інформації про ініціативи ЄС у сфері вищої освіти, їх візуальна презентація та популяризація в Україні.

Веб-сайт проекту, все про діяльність проєкту, відкриті ресурси і контакти: www.erasmusplus.org.ua

Проект офіційно зареєстровано — Реєстраційна картка № 3790-01 від 4 березня 2021 р.

Звіти:

Фінальний звіт діяльності проєкту 2018-2021 р.

 

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Місія / Візія

"Genius Temporis"

МІСІЯ – Сприяння професійному та організаційному лідерству і розвитку сфер врядування, менеджменту та освіти шляхом запровадження інновацій.

ВІЗІЯ – «IЛІР» – лідер у сфері запровадження інновацій задля професійного та організаційного розвитку врядування, менеджменту та освіти.

growth-arrow

Через НАВЧАННЯ до ІННОВАЦІЙ,
через ІННОВАЦІЇ до РОЗВИТКУ,
через РОЗВИТОК до ЛІДЕРСТВА!

Home Діючі проекти Проєкт "Мережа Національних Еразмус+ офісів та Національних команд експертів з реформування вищої освіти"