Payday loans
slide show
Institute for Leadership,
Innovations
and Development
Round Table Discussion PDF

October 29, 2008. Institute for Leadership, Innovations and Development in close collaboration with Borys Grinchenko Kyiv Municipal Pedagogical University with consulting support of the Confederation of Employers of Ukraine in the framework of MATRA KAP Small Grant Programme Project performed the round table "Social Dialogue as a Tool for Corporate Policy Development" It was the reporting event on the project results.

Відкриваючи роботу круглого столу директор Інституту лідерства , інновацій та розвитку Світлана Калашнікова  зазначила, що соціальний діалог є важливою умовою для формування і реалізації лідерських навичок, дієвим інструментом забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств, суспільства у цілому.
Менеджер проекту Світлана Шитікова висвітлила особливості організації, умови і результати реалізації заходів проекту.
Презентуючи навчальні і науково-практичні результати, отримані в ході виконання проекту, експерт проекту Ольга Петроє особливу увагу звернула на завдання підвищення спеціального професійного рівня роботодавців, менеджерів з персоналу, представників профспілок та державних службовців у запровадженні механізмів соціального діалогу в бізнес-сектор України.

У творчому доробку команди проекту навчальний посібник «Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств України», науково-практичний посібник «Соціальний діалог як інструмент корпоративної соціальної політики» та група сертифікованих за результатами очно-дистанційного тренінгу учасників проекту.
Виступи учасників тренінгу - Зінаїди Баранець, Віктора Тиркало, Анатолія Шиленко, Ольги Витак, Валентина Шиленко, доповіді яких було присвячено аналізу особливостей соціального діалогу й соціальної політики державних, приватних підприємств і громадських організацій в Україні викликали неабияку цікавість та спонукали жваві дискусії учасників круглого столу: про особливості діяльності професійних спілок на сучасних підприємствах, про різні формати учасників соціального діалогу, про вплив громадських організацій на розвиток соціального діалогу, про роль погоджувальних процедур у попередженні та вирішенні колективних спорів та інші.
В Україні відбувається процес формування діалогових відносин та впровадження новітніх форм соціальної корпоративної політики. Корисним для запозичення сучасними підприємствами України є зарубіжний досвід соціального діалогу, про здобутки якого розповіла Тетяна Коротченко, керівник проекту «Діалог на ринку праці».
Корпоративна соціальна політика сучасних підприємств України нерозривно пов’язана з корпоративною соціальною відповідальністю. Під час обговорення директор департаменту Конфедерації роботодавців Сергій Шуміхін зауважив, що при реалізації корпоративної соціальної політики не слід забувати, що соціальна відповідальність неможлива без плідного соціального діалогу, який є процесом визначення і зближення позицій, досягнення спільних домовленостей і ухвалення погоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів влади.
Підводячи підсумок круглого столу можна зазначити:
Проект «Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств України» - це лише один із кроків на шляху до активізації процесів запровадження соціального діалогу і корпоративної соціальної відповідальності на сучасних підприємствах в Україні.
Результати проекту переконують:
соціальний діалог є дієвим механізмом розвитку соціальної політики сучасних підприємств України;
підвищення професійного рівня роботодавців, менеджерів з персоналу, представників профспілок та державних службовців є необхідною умовою результативного соціального діалогу і ефективної корпоративної соціальної політики.

 

NEO in Ukraine

160x49

banner_tempus

ILID Projects

project

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Mision / Vision

"Genius Temporis"

MISSION – To strengthen professional and organizational leadership and development of governance, management and education by implementation of innovations.

VISION – «ILID» – leader in implementation of innovations for professional and organizational development of governance, management and education.

ILID focus: educational and transformational leadership, open and inclusive education, good governance.

growth-arrow

Through LEARNING to INNOVATIONS,
through INNOVATIONS to DEVELOPMENT,
through DEVELOPMENT to LEADERSHIP!

 

Home