Payday loans
slide show
Інститут Лідерства,
Інновацій
та Розвитку
Освітні програми ЄС PDF

Цікаво знати. З кожним роком для України відкривається все більше можливостей залучатись до освітніх програм Європейського Союзу.

- Конкурс програми ТЕМПУС (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах), яка підтримувала модернізацію вищої освіти та створила простір для співпраці країн Європейського Союзу та країн-партнерів з 2014 р. трансформувались в конкурси напряму Розвиток потенціалу вищої освіти програми Еразмус+. До участі запрошуються ВНЗ, громадські організаці, асоціації, організації роботодавців та інші зацікавлені сторони. Деталі та умови участі на сайті: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

- Конкурс програми Еразмус Мундус - освітня програма ЄС, націлена на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн на усіх континентах. З 2014 р. трансформувались в конкурси програми Еразмус+ напряму Навчальна мобільність. Деталі на сайті http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html
- Конкурси програми Жан Моне, яка спрямована на підвищення знань та інформованості всередині ЄС та поза його межами про питання європейської інтеграції. З 2014 р. трансформувались в конкурси програми Еразмус+ напряму Жана Моне. Вищі навчальні заклади, асоціації викладачів та дослідників запрошуються до участі в конкурсі відповідного напряму. Деталі та умови участі на сайті http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

- Конкурси дослідницьких і інноваціних проектів Рамкової програми ЄС трансормувались в напрями нової програми Горизонт 2020. Деталі: http://h2020.link/
- Про інші можливості та умови участі в освітніх програмах дізнайтесь на сайті Делегації Європейської Комісії в Україні, на сайті освітніх програм Європейської Комісії.

Більше інформації на сайті www.erasmusplus.org.ua

 

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Місія / Візія

"Genius Temporis"

МІСІЯ – Сприяння професійному та організаційному лідерству і розвитку сфер врядування, менеджменту та освіти шляхом запровадження інновацій.

ВІЗІЯ – «IЛІР» – лідер у сфері запровадження інновацій задля професійного та організаційного розвитку врядування, менеджменту та освіти.

growth-arrow

Через НАВЧАННЯ до ІННОВАЦІЙ,
через ІННОВАЦІЇ до РОЗВИТКУ,
через РОЗВИТОК до ЛІДЕРСТВА!

Home